รายงานเหตุการณ์ทั่วโลก

รายงานจากฟอร์โมซา

โปรยน้ำอัมฤตแห่งปัญญา

จากการบริจาคหนังสือ

รายงานโดยกลุ่มข่าว ไทเป

(ไทเป) ศูนย์ไทเปของสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่จัดงาน ส่งความรักออกไปเพื่อให้ไทเปสว่างขึ้นมา เป็นการบริจาคหนังสือต่อจากปี 2539 กับปี 2545 ที่ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน องค์กร โรงเรียนเป็นอย่างดี ปีนี้ได้สนับสนุนรัฐบาลรณรงค์ วันหนังสือแห่งโลก (หมายเหตุ ) นโยบายรัฐบาลขยายเป้าหมายการบริจาคหนังสือกว้างขึ้นถึงเรือนจำ สถานเด็กกำพร้า สถานคนชรา กับหน่วยงานห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้น้ำอัมฤตแห่งปัญญาของท่านอาจารย์ได้ให้ความชุ่มชื้นแด่จิตวิญญาณของประชาชนกับพี่น้องผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น

วันที่ 19 เมษายน เพื่อนบำเพ็ญชาวไทเปไปทำการแจกหนังสือที่หน่วยควบคุมซื่อหลิน หน่วยควบคุมไทเป สำนักคุมประพฤติวัยหนุ่มไทเป เรือนจำไทเป และมหาวิทยาลัยพัฒนาประชาชนแห่งตำรวจนครบาล สำหรับผู้ต้องขังที่หลงทาง ไร้อิสระ วิธีการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ดีที่สุดก็คือหนังสือและหนังสือประเภทให้ความรู้ด้านจิตวิญญาณ เป็นอาหารใจที่พวกเขาจะขาดมิได้ ดังนั้น หนังสือธรรมที่พวกเราเสนอให้ เติมสีสันให้กับชีวิต รัศมีช่างแน่นหนาเกินไป กับ พระเจ้าดูแลทุกอย่าง ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานแก้ไขพัฒนาอย่างอบอุ่นทั้ง 4 แห่ง ผู้แทนรับมอบหนังสือ คุณครู เฉิน แห่งสำนักคุมประพฤติวัยหนุ่มไทเปเปิดดูหนังสือการ์ตูนแห่งปัญญา พระเจ้าดูแลทุกอย่าง ไปพลาง กล่าวชมไปพลาง: เล่มนี้ดี ! เด็กอ่านเข้าใจ จะต้องชอบอ่านอย่างแน่นอน! เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไทเป คุณหวัง เธอกล่าวว่า คำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อ่านง่ายเข้าใจง่าย ทั้งยังมีสาระมากมายเหมาะสำหรับผู้สร้างชีวิตใหม่ พวกเขาจะพยายามนำหนังสือธรรมเหล่านี้ขึ้นชั้นหนังสือให้เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการได้รับการปลอบโยนทางจิตวิญญาณ

วันที่ 20 เพื่อนบำเพ็ญนำเอาหนังสือธรรมของท่านอาจารย์ไปบริจาคยังสถานเด็กกำพร้าเอกชนและของรัฐทั้งหมด 11 แห่งด้วยตนเอง 1 ในสถานที่ดังกล่าวมีหัวหน้าเวี๋ยนแห่งสถานเด็กกำพร้า ได้กล่าวถึงหลายปีก่อน ท่านอาจารย์ได้บริจาคเงิน 2 แสนช่วยเหลือพวกเขาผ่านพ้นวิกฤตกาล เขากล่าวว่า ขณะนี้ทางสถานเด็กกำพร้าได้ประสบปัญหาการขับไล่พื้นที่ของทางเขต ไม่ทราบว่าเด็กๆ ในสถานที่จะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่ต้องการผู้ช่วยเหลือจากวงสังคมต่างๆ ความอบอุ่นที่ทางสมาคมนานาชาตินำมาให้นั้นพวกเขารู้สึกซาบซึ้งยิ่ง! หัวหน้าเฉาแห่งสถานคนชรากล่าวว่า ปกติได้พยายามดูแลเอาใจใส่คนชราอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาหายจากความเหงาและว้าเหว่ เธอชอบหนังสือจิตวิญญาณที่พวกเราเสนอมา และมีความสนใจชีวประวัติของท่านอาจารย์ด้วย ทั้งนัดจะไปเยี่ยมชมสำนักวัฒนธรรมและอักษรทะเลรักด้วย

วันที่ 23 เพื่อนบำเพ็ญเดินทางไปบริจาคหนังสือธรรมของท่านอาจารย์ที่บ้านเหรินไอ้ อำเภอไทเปอีกครั้ง โดยมีคุณยายอายุ 90 ปีเป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือ พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับพวกเราด้วย  1 ใน 3 คุณยายเมื่อพวกเราไปเยี่ยมจิตใจสดชื่นคุยกับพวกเราตลอด และขอบคุณพวกเราที่นำความรักความเอาใจใส่มาให้อย่างอบอุ่น จากนั้น พวกเราไปบริจาคหนังสือธรรมของท่านอาจารย์ที่ห้องสมุดจินซัน ห้องสมุดสือเหมิน และห้องสมุดซันจือ เจ้าหน้าต่างรับไว้อย่างดีใจและกล่าวว่าจะนำหนังสือขึ้นชั้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านกัน พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณจากใจจริง

วันที่ 27 ทูตหนังสือได้เดินทางไปที่สาขาห้องสมุดฉีหมิน ของเขต ไทเป ครั้งที่แล้ว ขณะที่เพื่อนบำเพ็ญส่งหนังสือมาให้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คุณหลี่กล่าวว่า หนังสือบทกวี ศาสนา กับการให้ความสว่างด้านจิตวิญญาณได้รับความชื่นชอบจากเพื่อนที่ตาพิการขอให้ส่งหนังสือดังกล่าวให้มาก เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ มากขึ้น ดังนั้น พวกเราจึงได้จัดหนังสือมาบริจาคให้ในครั้งนี้อีกพร้อมมอบซีดีการแสดงธรรมของท่านอาจารย์ให้อีก 2 แผ่น เนื่องจากต้องคำนึงถึงความต้องการของเพื่อนที่หู ตา พิการ พวกเราจะเสนอนำเอาแฟ้มอักษรของท่านอาจารย์มาให้กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาทำเป็นหนังสือที่มีตัวอักษรเบรลได้สะดวก

จากงานบริจาคหนังสือในครั้งนี้ ข่าวจากสัจธรรมได้เข้าสู่มุมสังคมมากมายที่ถูกสังคมลืม ปัญญาและน้ำอัมฤตของท่านอาจารย์ก็ได้เผยแพร่ออกไปทางหนังสือด้วย ชโลมความชุ่มชื้นแก่จิตใจสรรพสัตว์มากมาย 
 

หมายเหตุ: หน่วยงานด้านอักษรศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 23 เมษายน เป็น วันหนังสือแห่งโลกทุกปี ฟอร์โมซาเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การตอบสนองชุดแรก


รายงานจากจีหลง รายงานจากเจียอี้

 สมุดเหตุการณ์

เพื่อตามให้ทันกับการยกระดับจิตวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นในโลก ศูนย์ท้องถิ่นของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้จัดสัมมนาวีดิทัศน์ และเหตุการณ์ที่มีการแบ่งปันสัจธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ร่วมกับเพื่อนฝูงและญาติมิตรของท่าน สำหรับตารางเวลาล่าสุดของกิจกรรมของเราโปรดเยี่ยม URL ต่อไปนี้ :

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm