ถ้อยคำของท่านอาจารย์
   
   ให้คำนึงถึงการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
   ช่วยรักษา "ยานอวกาศ" โลกของเราให้อยู่ในฐานะที่ทรงพลัง
   จงช่วยกันกอบกู้ชั้นโอโซน
   สมาธิกลุ่มก่อประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ
   เรารู้แจ้งอยู่เสมอมาก่อน และจะรู้แจ้งเสมอ
   เข้าใจคำสอนของอาจารย์อย่างสมบูรณ์และพึ่งพาตนเอง
   เราสามารถพึงพอใจได้เฉพาะด้วยการรวมกับพระเจ้าใหม่
   การยกระดับจิตวิญญานอย่างต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายหลักของชีวิต
   ปฐมาจารย์เซน - พระมหากัสสปะ
  เรื่องราวจากไบเบิล "คำเทศนาบนภูเขา"  
  เรื่องราวจากไบเบิล- - เหนือมาตรฐานทางศีลธรรม 
  เรื่องราวจากไบเบิล - - สองเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์แห่งการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณ
  เรื่องราวจากไบเบิล - - พระเจ้าทดสอบอับราฮัม
   บัญญัติ 10 ประการ
  นักวิทยาศาสตร์ผู้รู้แจ้งซึ่งยกระดับความเจริญของโลก
  โพธิสัตว์มหรรณพพิสุทธิ์ศานต์
  สภาวะตถาคต
  วิธีการจัดการกับมนุษย์ต่างดาว
  ตั้งแต่โบราณกาลมา อาจารย์ผู้รู้แจ้งที่สั่งสอนสัจธรรมจะเดียวดายเสมอ
  ทำชีวิตให้สะอาดเพื่อให้ทั้งโลกกลายเป็นสวรรค์
  สร้างมหัศจรรย์ด้วยจิตตารมณ์ที่เป็นบวกของเธอ
  พลังของโทรจิต
  จงเป็นดั่งนักบุญ มีคุณลักษณะดั่งนักบุญ
   การฝึกบังคับลมหายใจไม่ใช่วิถีสูงสุด
  ทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คืออิสรภาพในการรู้จักพระเจ้า
  มังสวิรัติคือนโยบายที่ดีที่สุด
  สวรรค์และนรกพวกเราเป็นผู้สร้างขึ้นมา
  ใช้ชีวิตในแบบพระเจ้า แล้วทุกอย่างก็จะมาหาเธอ
  ทิศทางบวก ชีวิตที่แข็งแรง
  สงวนโอกาสอันมีค่าที่จะได้ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ
  เราเป็นบุตรของพระเจ้าจริง ๆ
  ใช้ปัญญาเข้าใจความจริงจากเรื่องราวต่างๆ
  อย่าลืมจิตเดิมแท้ของชีวิต
  ส่งเสริมทางด้านจิตวิญญาณและทำให้มันส่องแสงอยู่เหนือทุกๆ สิ่ง
  ค้นหาสวรรค์จากภายในแล้วทุกแห่งจะกลายเป็นสวรรค์
  จุดสำคัญในการบำเพ็ญให้ก้าวหน้าช้าหรือเร็ว
  หันเข้าหาปัญญาภายในของเธอเพื่อคำตอบอันแท้จริง
  สภาพความเป็นจริงของวิญญาณที่ตายในสนามรบ
  สร้างสวรรค์ที่ถาวรให้ตัวเราและอนุชนรุ่นต่อไป
  เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ ให้ตรวจสอบส่วนประกอบมังสวิรัติ  
  โลกของสัตว์ การสนทนาระหว่างท่านอาจารย์และเพื่อนบำเพ็ญ ซึ่งสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้ 
เหตุใดคนเราจึงต้องบำเพ็ญ
ก้าวตามให้ทันกับย่างก้าวแห่งการพัฒนาของจักรวาล
นำพาชีวิตดั่งผู้เป็นพระเจ้าและกลายเป็นเทวดาผู้คุ้มกันตนเอง
ภัยจากธรรมชาติ ภัยพิบัติจากคน ล้วนมาจากการคิดร้ายของมนุษย์
จงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูก ๆ เธอ
ทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือ อิสรภาพในการรู้จักพระเจ้า
เราเป็นบุตรของพระเจ้าจริง ๆ
สงวนโอกาสอันมีค่าที่จะได้ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ
รัฐบาลต่างๆ ควรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโทษของการบริโภคเนื้อสัตว์ สุรา และบุหรี่
ละทิ้งทุกอย่าง แล้วท่านจะมีทุกอย่าง
บำเพ็ญได้สูงนำมาซึ่งบุญกุศลที่สมบูรณ์
ความไร้ตัวตนและความไร้เดียงสาทำให้ทุกสิ่งยอดเยี่ยม
อย่าลืมจิตเดิมแท้ของชีวิต