ไข่มุกแห่งปัญญา

ชี้นำชาวโลกให้เห็นคุณค่า พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า และหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอสแองเจลิส ,
29 ตุลาคม 2536 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์หมายเลข 388

มีคนไม่มากนักที่เห็นคุณค่าของพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ดังนั้น พวกเขาจึงปฏิบัติต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างไม่เคารพ ดังนั้น เทพปกป้องแห่งความยุติธรรมจึงต้องย้ำเตือนมนุษย์ในบางครั้งด้วย แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ  ด้วยเหตุนี้ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้กับมนุษย์ได้คือการสอนให้พวกเขาหลีกเลี่ยงจากภัยพิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่บรรเทามัน

แต่เนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ใส่ใจฟังข่าวสารนี้ และมีกรรมส่วนตัวหรือกรรมร่วมของพวกเขา เราจึงควรมีความพยายามสำหรับพวกเขา อดทน และรอจนกระทั่งพวกเขาได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ แล้วบางทีพวกเขาก็จะช่วยวิญญาณอื่นที่วัยเยาว์กว่า ซึ่งยังไม่เข้าใจว่า พวกเขาควรค้นหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดแล้วพวกเขาก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง


 ไข่มุกแห่งปัญญา
การรู้แจ้งและทำสมาธิ กุญแจที่จะกลายเป้นเกราะป้องกัน "ภัยพิบัติ"
ชี้นำชาวโลกให้เห็นคุณค่าพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า และหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ

สารบัญ