สถานีโทรทัศน์ช่องใหม่จากดาวเทียม:โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์
"มันเป็นตัวท่านที่ให้พรตัวท่านเอง" ในโทรทัศน์แห่งชาติ
การเดินทางผ่านเข้าไปในภูมิภพแห่งความสุนทรีย์ แพร่ภาพไปทั่วประเทศทุกเดือนทาง i:โทรทัศน์เสรี
รายการพิเศษที่รู้แจ้ง: "ภัยพิบัติทั้งหลายถูกสร้างขึ้นจากความคิดที่ไม่ดีของเรา"
การเปิดตัวครั้งแรกของ "วีรบุรุษตัวจริง" ของเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติ