จิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ยีนส์พระเจ้า ในมนุษย์

โดยพี่ประทับจิตชาย แม๊ทธิว เซอร์พิส แคร์นส ไฮแลนด์ส ควีนสแลนด์
ออสเตรเลีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

พระเจ้าอยู่ในยีนส์ของเราหรือ? บทความในนิตยสารไทม์ ฉบับเดือนตุลาคม 2547 ได้ตั้งคำถามนี้โดยสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้าและจิตวิญญาณ ผ่านรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ (โปรดอ้างอิงถึง  http://www.americanmeditation.org/gene_god.htm)


บทความเน้นเรื่องการวิจัยของดีน เฮเมอร์ นักชีวโมเลกุลและหัวหน้าโครงสร้างยีนส์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้ตรวจสอบทรรศนะของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ๆ ในเรื่องนี้ ผู้เขียนได้กล่าวว่า เฮเมอร์ไม่เพียงแต่จะอ้างว่า ความเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นการปรับตัวของสันดาน แต่ยังบอกอีกด้วยว่า เขาพบที่ตั้งของหนึ่งในยีนส์ส์ที่รับผิดชอบ ยีนส์ที่เป็นรหัสของการผลิตกระแสประสาทที่ควบคุมอารมณ์ของเรา

งานของเฮเมอร์ในเรื่อง ยีนส์พระเจ้า เริ่มต้นในปี พ.ศ.2541 ในขณะที่เขากำลังวิจัยให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในเรื่องการสูบบุหรี่และการติดบุหรี่ นักสูบบุหรี่นับพันคนได้ถูกคัดเลือกให้ทำการทดสอบทางจิตวิทยา ด้านอารมณ์ และบุคลิกลักษณะ ซึ่งรวมถึงมาตรการ 3 ด้านแห่ง จิตวิญญาณ คือระดับ ความรู้สึกลืมตนของผู้เข้าร่วม (ความสามารถในการหลงทางในประสบการณ์) ระดับรูปธรรมส่วนบุคคล (ความรู้สึกแห่งการเชื่อมโยงกับจักรวาลที่ใหญ่กว่า) และเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ (ความเปิดเผยต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง ๆ ) หลังจากทำการทดสอบแล้วเฮเมอร์ก็จัดประเภทผู้เข้าร่วมทางจิตวิญญาณของพวกเขา และวิเคราะห์ยีนส์ของพวกเขาเพื่อมองหาความเกี่ยวข้องทางจิตวิญญาณและรหัสของยีนส์

หลังจากรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว เฮเมอร์ก็พบว่า ความหลากหลายในยีนส์ที่เฉพาะเจาะจงหนึ่ง ๆ เกี่ยวข้องกับการที่อาสาสมัครทำคะแนนในการทดสอบทางจิตวิญญาณอย่างไร ผู้ที่มีกรดนิวคลิอิกแบบหนึ่ง ๆ ในจุดหนึ่ง ๆ ของยีนส์ได้คะแนนสูงกว่า และผู้ที่มีกรดนิวคลิอิก ต่างออกไปในจุดเดียวกันนั้นได้คะแนนต่ำกว่า ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างชีววิทยาและจิตวิญญาณเหมือนกับได้ถูกค้นพบ

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้พูดว่า เราจะต้องเอาชนะแนวโน้มทางยีนส์ส์ของเราอย่างไร ด้วยการทำสมาธิทุกวัน เพื่อจะประสบความสำเร็จในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ ท่านยังได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการกลับชาติมาเกิด และเรานำแนวโน้มในอดีตมายังชีวิตในปัจจุบันอย่างไร เรื่องนี้อาจอธิบายว่า ทำไมบางคนจึงเกิดมาโดยมีโครงสร้างของ ยีนส์จิตวิญญาณ มากกว่าคนอื่นๆ ผู้ที่เคยบำเพ็ญอย่างขันแข็งในชาติก่อนๆ มีความทรงจำโดยกำเนิดถึงความสุขที่พวกเขาได้ประสบมา ดังนั้น จึงรู้สึกเปิดใจกับการถูกยกระดับโดยข้อมูลทางจิตวิญญาณมากกว่าอย่างเป็นธรรมชาติ แนวโน้มนี้ในปัจจุบันปรากฏว่า อย่างน้อยที่สุดสามารถวัดได้บางส่วนโดยการตรวจสอบยีนส์ส์ ท่านอาจารย์ยังได้กล่าวว่า ธรรมวิถีกวนอิมทำให้เราเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้น และฉลาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ท่านอาจารย์อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็ได้!

ในการศึกษาของเฮเมอร์เขารวดเร็วที่จะชี้ว่า ยีนส์ที่เขาค้นพบ ไม่จำเป็นต้องเป็นยีนส์ตัวเดียวเท่านั้น ที่ควบคุมจิตวิญญาณของคน และกล่าวเพิ่มเติมว่าอาจจะมีมากมาย เขาแนะว่างานของเขาเป็นเพียงตัวอย่างให้ชมก่อนของการวิจัยที่จะตามมา บางทีในอนาคต วิทยาศาสตร์จิตวิญญาณ นี้ จะช่วยนักวิจัยเรื่องยีนส์ทุกคนให้การเป็นผู้บำเพ็ญทางจิตวิญญาณก็ได้