Elevation of the Soul
หนังสือธรรมมะ แนะนำหนังสือใหม่

 

 

เคล็ดลับในการบำเพ็ญอย่างมีความสุข
(าษาอังกฤษและภาษาจีน)

 

ในโลกนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีเคล็ดลับทั้งสิ้น การบำเพ็ญก็เช่นกัน ขอเพียงสามารถจับจุดสำคัญได้ก็จะบรรลุผลไปครึ่งหนึ่ง หนังสือ <เคล็ดลับการบำเพ็ญอย่างมีความสุข> เล่มนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับกับกลอุบายอันแยบยลต่าง ๆ ไว้ จากการปราศรัยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่มานานหลายปี ทั้งได้คัดเลือกคำตอบที่ผู้บำเพ็ญมักจะสงสัยอยู่เสมอมาใส่ไว้ในนังสือนี้ด้วย

เคล็ดลับมากมายที่มีอยู่ในหนังสือนี้มาจากประสบการณ์ในการบำเพ็ญของท่านอาจารย์เอง เป็นอาวุธที่ดีเยี่ยมสำหรับพวกเราผู้บำเพ็ญธรรม ถ้าสามารถจดจำไว้ได้ และนำมาใช้อยู่เสมอ สามารถช่วยตัวเองด้วยการมองเห็นการหลอกลวงของพญามารได้ และฟันฝ่าอุปสรรคในการบำเพ็ญได้ ไปถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย

                 

 

 

 

 

 

               น้ำตาอันเงียบงัน

 

บทกวีนิพนธ์ของท่านอาจารย์

พิมพ์ใหม่พร้อมรูปเล่มใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน]

สารบัญ