วันแม่และบัตรวันเกิดสำหรับท่านอาจารย์สำหรับการชมบัตรพิเศษที่เพื่อนประทับจิตทั่วโลกมอบให้แก่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ และภาพถ่ายการฉลองวันเกิดของท่านอาจารย์ ณ ศูนย์ต่าง ๆ โปรดเยี่ยม::

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/special_report/2005MotherDay  http://www.godsdirectcontact.net/eng/special_report/2005MotherDay   http://www.godsdirectcontact.org/2005MotherDay http://godsdirectcontact.us/com/motherday/2005


สารบัญ