บันทึกหนังสือดี
สำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาน

 

 
บทกวีของคาบีร์
พระเยซูคริสต์ - อาจารย์กวนอิม และผู้สนับสนุนมังสวิรัติ (เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 1 และ เสียงสวรรค์สันติภาพของเอสซีน เล่ม 4 การสอนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก)
ความยิ่งใหญ่ของความรักของมหาอาจารย์
สนทนากับพระเจ้า (นีล โดนัลด์ วอลซ์)
อามิ เด็กแห่งดวงดาวถ่ายทอดข่าวสารแห่งความรักสากล
เข้าใจสุขภาพ-กลับสู่วิถีชีวิตธรรมชาติที่ถูกต้อง
โลกแห่งจิตวิญญาณของสัตว์ - ความรู้สึกหลังจากอ่านหนังสือ“จิตวิญญาณของสัตว์”
นักวิทยาศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและสุขภาพกับการทานมังสวิรัติในหนังสือเด่นประจำปี 2547